• O teorii ekonomicznej R. Luksemburg i sporach wokół niej
  • O upadku realnego socjalizmu i kapitalistycznej transformacji Polski
  • O specyfice i sposobie porównywania ze sobą teorii ekonomicznych

(powyższe w przygotowaniu)